Kui Teie korteri, maja, kontori, lao või mõne muu hoone elektrisüsteem parajasti streigib, siis olete sattunud täiesti õigele lehele. Pakume abi elektririkke põhjuse avastamisel ja vea kõrvaldamisel. Meie teeninduspiirkonnaks on Raplamaa, Harjumaa (Tallinn), Järvamaa ja Pärnumaa.

Lisaks ühendame elektripliite, boilereid ning teisi seadmeid, mis on vaja statsionaarselt elektrivõrku ühendada. Vahetame ja paigaldame pistikupesi, lüliteid, valgusteid.

Komplekteerime ja renoveerime elektrikilpe. Teostame elektripaigaldiste kontrolli ja hooldust ning anname elektrialast konsultatsiooni.

Kui Teil puudub ülevaade, mida üks, või teine automaatkaitselüliti kilbis lülitab, siis teeme kindlaks elektrikilbist väljuvad liinid, kleebime kaitsmetele numbrid, ning joonestame arvuti abiga korraliku elektrotehnilise JK (kilbi) skeemi.